Projekt „Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora PISMO Novska“ ima za cilj razvoj nove poduzetničke infrastrukture na području grada Novske, odnosno SMŽ.

Osnivanje poduzetničkog inkubatora imat će za cilj olakšati poduzetnicima da na lakši i efkasniji način vrše svoje poslovanje i otvore nova radna mjesta. Također će potaknuti osnivanje novih poduzeća/start-upova i njihovo uspješno poslovanje i doprinos jačanju poduzetništva u ovom području.

Inkubator će biti fokusiran na sektore metalne industrije i industrije razvoja video igara. Metalna industrija ima dugogodišnju tradiciju na području Sisačko-moslavačke županije te je kao takva jedan od prioritetnih gospodarskih sektora u županiji s velikim neiskorištenim potencijalom. Dodatno, planira se i jači razvoj jedne nove industrijske grane koja posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju. Osim toga, opremljenost poduzetničke infrastrukture omogućit će poduzetnicima razvijanje ideja i na drugim područjima djelovanja.

Osnivanje poduzetničke infrastrukture koja će u 26 funkcionalno-prostornih jedinica sadržavati svu potrebnu opremu poput CNC stroja, 3D printera, glazbenog i flmskog studija te uz sav potreban software omogućiti povećanje poduzetničke aktivnosti. Poduzetnički inkubator utjecat će na stvaranje kvalitetnog poduzetničkog okruženja stvarajući prostor, pružajući usluge i mogućnost

korištenja opreme kako bi poduzetnicima bilo lakše i dostupnije raditi na razvoju svog poslovanja. Razvojem poslovanja i stvaranjem novih proizvoda i usluga stvorit će se uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta, što u SMŽ, kao županiji s velikom stopom nezaposlenosti, predstavlja potrebu i nužnost.

Ciljevi i očekivani rezultati

Projekt će imati za cilj osnivanje poduzetničkog inkubatora kroz uređenje i opremanje poduzetničke infrastrukture te stvaranje povoljne poduzetničke klime poticanjem razvoja start-upova, jačanjem postojećih poduzetnika i jačanjem poduzetničkih potpornih institucija. Projekt je usmjeren postojećim MSP-ima i lokalnom (nezaposlenom) stanovništvu koji će dobiti povoljnu, dostupnu i opremljenu poduzetničku infrastrukturu sa lepezom usluga za osnivanje i razvoj tvrtki/start-upova te lokalnoj samoupravi koja će imati koristi od manje nezaposlenosti i jačeg gospodarstva.

Vrijednost projekta:prihvatljivi troškovi 20.293.944,35 kn (EU potpora 19.938.127,84 kn)
Trajanje:01.09.2017.-01.09.2019
Kontakt osobe:Andreja Šeperac, voditelj projekta, (044) 544-930, (091) 6213-151
Nositelj projekta:Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.
Partneri:Sisačko-moslavačka županija, Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o.

Aktivnosti projekta

  • Izrada projektno – tehničke dokumentacije
  • Adaptacija dviju građevina u poduzetnički inkubator PISMO (dvije lokacije u Novskoj) 1213,27 m2
  • Opremanje inkubatora (oprema za glazbeni studio; oprema za video snimanje; CNC stroj; mikroljev (peć za taljenje); 3D printer;
  • Software; VR oprema; računala, laptopi i projektor, uredski namještaj
  • Nadzor (stručni nadzor, voditelj projekta za infrastrukturne projekte, inženjer za provođenje FIDIC ugovora)
  • Promicanje horizontalnih politika EU
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom