Inkubator Pismo

EU projekt – najbolji u Hrvatskoj u 2020. godini

Ideja i osnovni cilj za osnivanje poduzetničkog inkubatora bila je olakšati poduzetnicima njihovo poslovanje i otvaranje novih radnih mjesta. Otvaranjem start-upova u Inkubatoru PISMO nastoji se ojačati poduzetništvo na području SMŽ.

Inkubator je fokusiran na sektore metalne industrije i industrije razvoja video igara. Metalna industrija imala je dugogodišnju tradiciju na području Sisačko-moslavačke županije te je kao takva jedan od prioritetnih gospodarskih sektora u županiji s velikim neiskorištenim potencijalom. Također, potiče se i razvoj gaming industrije, grane koja posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju. Osim toga, opremljenost poduzetničke infrastrukture omogućuje poduzetnicima da razvijaju ideje i na drugim područjima djelovanja.

Osnivanje poduzetničke infrastrukture koja će u 26 funkcionalno-prostornih jedinica sadržavati svu potrebnu opremu poput CNC stroja, 3D printera, glazbenog i filmskog studija te uz sav potreban software omogućiti povećanje poduzetničke aktivnosti. Poduzetnički inkubator utjecao je na stvaranje kvalitetnog poduzetničkog okruženja stvarajući prostor, pružajući usluge i mogućnost korištenja opreme kako bi poduzetnicima bilo lakše i dostupnije raditi na razvoju svog poslovanja. Razvojem poslovanja i stvaranjem novih proizvoda i usluga stvorit će se uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta, što u SMŽ, kao županiji s velikom stopom nezaposlenosti, predstavlja potrebu i nužnost.

Ukupna vrijednost projekta: 24.973.058,02 kn, prihvatljivi troškovi 20.293.944,35 kn (EU potpora 19.938.127,84 kn)

Trajanje: 01.09.2017.-28.02.2020.

Kontakt osobe: Andreja Šeperac, voditelj projekta, (044) 544-930, (091) 6213-151

Nositelj projekta: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

Partneri: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebački inovacijski centar – ZICER

Cilj projekta je osnivanje poduzetničkog inkubatora kroz uređenje i opremanje poduzetničke infrastrukture te stvaranje povoljne poduzetničke klime poticanjem razvoja start-upova, jačanjem postojećih poduzetnika i jačanjem poduzetničkih potpornih institucija. Projekt je usmjeren postojećim MSP-ima i lokalnom (nezaposlenom) stanovništvu koji će dobiti povoljnu, dostupnu i opremljenu poduzetničku infrastrukturu sa lepezom usluga za osnivanje i razvoj tvrtki/start-upova te lokalnoj samoupravi koja će imati koristi od manje nezaposlenosti i jačeg gospodarstva.

Aktivnosti projekta

 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije
 • Adaptacija dviju građevina u poduzetnički inkubator PISMO (dvije lokacije u Novskoj) 1213,27 m2
 • Opremanje inkubatora (oprema za glazbeni studio; oprema za video snimanje; CNC stroj; mikroljev (peć za taljenje); 3D printer;
 • Software; VR oprema; računala, laptopi i projektor, uredski namještaj
 • Nadzor (stručni nadzor, voditelj projekta za infrastrukturne projekte, inženjer za provođenje FIDIC ugovora)
 • Promicanje horizontalnih politika EU
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Koncept

Poduzetnički inkubator PISMO nalazi se u Novskoj i namijenjen je industriji razvoja videoigara i metalnoj industriji. U sklopu projekta obnovljene su dvije zgrade s ukupno 20 ureda, coworking prostorom i konferencijskim dvoranama te je kupljena oprema namijenjena gaming i metalurškoj industriji. Poduzetnički inkubator PISMO svim svojim korisnicima omogućuje poslovanje uz smanjene troškove te stvara poslovno okruženje gdje poduzetnici/obrtnici Inkubatora mogu ostvariti zajedničku poslovnu suradnju, razmjenjivati iskustva i razvijati poslovne ideje. Prednosti koje nudi Poduzetnički inkubator PISMO su:
 • najam ureda i konferencijskog prostora po povoljnim uvjetima
 • najam opreme specijalizirane za industriju video igara i metaluršku industriju
 • savjetodavne i mentorske usluge
 • edukacije – šestomjesečne edukacije koje obuhvaćaju razvojne alate Unity i Blender (razvojni alati koji služe u izradi grafike i programiranja video igre)
 • marketinška podrška

Misija, vizija i ciljevi

CILJ

Stvaranje povoljne poduzetničke klime poticanjem razvoja start upova, jačanjem postojećih poduzetnika i jačanjem poduzetničkih potpornih institucija unutar gaming i metalurške industrije.

MISIJA

Izgradnjom te opremanjem najmodernijom tehnologijom Poduzetnički inkubator PISMO želi pružiti mladim ljudima priliku za ostanak u Sisačko-moslavačkoj županiji. Stvoriti poželjno mjesto za rad i stvaranje novih poslovnih, društvenih, socijalnih i ekonomskih vrijednosti.

VIZIJA

„Postati središte gaming industrije ne samo u RH, nego i u široj regiji.“