Inkubator Pismo

Digital innovation Hub

 

Inkubator PISMO ima status digitalnog inovacijskog centra (Digital innovation hub), prvog takvog u Sisačko-moslavačkoj županiji, osnovanog s ciljem omogućavanja lakšeg i uspješnijeg prelaska s tradicionalnih na moderne industrije. DIH PISMO usmjeren je pružanju usluga tvrtkama i javnom sektoru koji žele usvojiti nove digitalne tehnologije i alate u dominantno tradicionalnoj industrijskoj regiji. Digitalni inovacijski hub (DIH) se u svom radu oslanja na snažno partnerstvo utemeljeno na povjerenju, a u fokusu su stvaranje novih radnih mjesta i jačanje gospodarstva Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske. Osnovna djelatnost DIH-a PISMO je izgradnja pametnih vještina, čime se ostvaruje poboljšanje postojeće i stvaranje nove radne snage za pametnu specijalizaciju. PISMO se također u jednom dijelu svojih djelatnosti fokusira i na pružanje usluga u sektoru prerade metala, te se očekuje da će industrija proizvodnje metalnih proizvoda (osim strojeva i opreme) u Hrvatskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji poboljšati svoj položaj i konkurentnost na međunarodnom tržištu.

EDIH PISMO:

Kako bi se aktivnosti DIH-a PISMO podigle na još višu razinu, Razvojna agencija SI-MO-RA d.o.o. i Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije okupile su konzorcij od ukupno 8 partnerskih institucija s bogatim iskustvom razvoja poslovanja te digitalnih tehnologija i kompetencija, te su zajedno prijavili projekt pod nazivom Digital transformation of Central Croatia and Northern Adriatic through JURK EDIH na natječaj programa DIGITAL EUROPE. Projekt je pozitivno ocijenjen i odobren je za financiranje, te je time DIH PISMO službeno stekao status EDIH-a, odnosno postao je članom europske mreže digitalnih inovacijskih hubova, koja broji više oko 130 hubova diljem Europske unije. Konzorcij EDIH-a PISMO čine sljedeće institucije:

 • Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije (nositelj projekta)
 • Razvojna agencija SI-MO-RA d.o.o.
 • Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
 • Institut za fiziku Sveučilišta u Zagrebu
 • Visoka poslovna škola PAR Rijeka
 • HashNET d.o.o.
 • Fast Lane d.o.o.
 • Centar za umjetnu inteligenciju Lipik

Uz navedene partnere, na projektu kao suradnici sudjeluju i:

 • Sisačko-moslavačka županija
 • CGDA – Croatian game development alliance (Klaster hrvatskih proizvođača računalnih igara)
 • Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Sisak
 • Institut Jožef Stefan Ljubljana
 • Tehnološki park Varaždin
 • EURADA – Europska zajednica razvojnih agencija
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Sveučilište Slavonski Brod
 • DIGI SI DIH Maribor
 • Digital Innovation Hub Blockchain for Trusted Data Ecosystems Ljubljana
 • Aragon DIH Zaragoza

U okviru EDIH-a sve zainteresirane tvrtke i obrti, kao i subjekti javnog sektora mogu besplatno dobiti usluge digitalizacije iz područja umjetne inteligencije, Blockchaina, Internet of Things i gemifikacije, a koje su podijeljene u 4 osnovne grupe aktivnosti:

 1. Test before invest – razne demonstracije i testiranja
 2. Skills and trainings – jačanje vještina i edukacije
 3. Support to find investments – povezivanje s izvorima financiranja
 4. Networking and access to innovation ecosystems – umrežavanje i pristup inovacijskim ekosustavima 

Sektori gospodarstva koji su u fokusu EDIH-a su: poljoprivreda, turizam, medicinska rehabilitacija, drvna industrija, građevinska industrija, farmacija i razvoj video igara, ali bit će obuhvaćeni i drugi sektori gospodarstva. U okviru EDIH-a predviđena je i suradnja s drugim EDIH-ovima iz mreže, čime će biti dostupne i usluge za druge sektore i iz drugih tehnologija. Geografsko područje koje EDIH obuhvaća Središnju Hrvatsku i Sjeverni Jadran.

PISMO će status EDIH-a imati 3 godine (1.10.2022. – 30.9.2025.), za što će od Europske komisije – programa DIGITAL Europe te od Ministarstva gospodarstva i regionalnog razvoja dobiti ukupno 1.832.606 eura, a ukupna vrijednost projekta iznosi 2.370.278,97 eura. 

Više informacija o EDIH-ovima na linku: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs