RA SIMORA organizira ONLINE DOGAĐANJE u sklopu projekta DIH World