Unutar Poduzetničkog inkubatora PISMO 2 nalaze se tri coworking prostora koja su namješteni radnim jedinicama s pregradama i bez pregrada. Unutar Poduzetničkog inkubatora PISMO 2 nalazi se oprema namjena gaming i metalurškoj industriji. Više o opremi možete pogledati unutar odjeljka Opreme i usluge.Popis stanara Poduzetničkog inkubatora PISMO 2:

Ime i prezime

Naziv poduzeća

Kontakt

Damir Penđak

Trix Interactive

damir100@gmail.com

Marin Jurić

Inclusio

marin.juric71@gmail.com

Mateja Olujić

OONA

mateja.olujic1@gmail.com

Kristijan Erjavec

Ordo Novus d.o.o.

kristian.vuglovecki@gmail.com

Matej Balašković

Solitude software

matejbalaskovic@gmail.com

Ivan Ivanović

Heresy design

antitect@gmail.com

Marijeta Šamec

LOOMI DESIGN

marijetasamec@gmail.com

Ivan Zorić

LOOMI STUDIO

ivzoric88@gmail.com

Boris Baić

KLIKING

bbaic88@gmail.com

Mario Marić

Slovobolic j.d.o.o.

mario.maric@gmx.com

Renato Lovreković

Raven Insights

renato.lovrekovic@gmail.com

Tibor Krleža

Quark-Gluon Plasma Development Studio j.d.o.o.

tiborkrleza@gmail.com

Lovro Tokić

ZEXERIO

lovro.tokic01@gmail.com

Nikola Klemić

Nix K

nix.nikola@hotmail.com

Borna Milinović

Jane Doe

borna01@gmail.com

Antonio Sajko

SAJKO COMBINATIONS

sajko.comb@hotmail.com

Klaudija Kaurin

Plan B

klaudijakaurin18@gmail.com

Zinka Idžaković

Pandemonium

zinka.music@gmail.com

Tomislav Marković

Dynamite Priest Studio

markovictomislav1@gmail.com

Paula Kljaić

Game Theory Design

pkljajic98@gmail.com

Ivan Jurić

MISTER PURPLE ELEPHANT STUDIO

iv.juric95@gmail.com

Filip Gradiški

Black dot studios

fgradiski@gmail.com

Marko Gašparec

Game Theory

marko.gasparec@gmail.com

Petra Beš

Gimzo games

petra_be@yahoo.com

Marko Čičak

Burdock games

markocicak60@gmail.com

Neven Serdarušić

Lean IT j.d.o.o.

nserdarusic25@gmail.com

Matea Koreny

Neonheart Design

mateakoreny@gmail.com

Ian Borna Crvenković

Figment

icrvenkovic@gmail.com

Mladen Bošnjak

Misfit Village

mladensickbrick@gmail.com