Unutar Poduzetničkog inkubatora PISMO 2 nalaze se tri coworking prostora koja su namješteni radnim jedinicama s pregradama i bez pregrada. Unutar Poduzetničkog inkubatora PISMO 2 nalazi se oprema namjena gaming i metalurškoj industriji. Više o opremi možete pogledati unutar odjeljka Opreme i usluge.Popis stanara Poduzetničkog inkubatora PISMO 2:

Ime i prezime

Naziv poduzeća

Kontakt

Damir Prenđak

Trix Interactive

damir100@gmail.com

Marin Jurić

Inclusio

marin.juric71@gmail.com

Mateja Olujić

OONA

mateja.olujic1@gmail.com

Kristijan Erjavec

Ordo Novus d.o.o.

kristian.vuglovecki@gmail.com

Matej Blašković

Solitude software

matejblaskovic@gmail.com

Ivan Ivanović

Heresy design

antitect@gmail.com

Marijeta Šamec

LOOMI DESIGN

marijetasamec@gmail.com

Ivan Zorić

LOOMI STUDIO

ivzoric88@gmail.com

Boris Baić

KLIKING

bbaic88@gmail.com

Mario Marić

Slovobolic j.d.o.o.

mario.maric@gmx.com

Renato Lovreković

Raven Insights

renato.lovrekovic@gmail.com

Tibor Krleža

Quark-Gluon Plasma Development Studio j.d.o.o.

tiborkrleza@gmail.com

Lovro Tokić

ZEXERIO

lovro.tokic01@gmail.com

Nikola Klemić

Nix K

nix.nikola@hotmail.com

Borna Milinović

Jane Doe

borna01@gmail.com

Antonio Sajko

SAJKO COMBINATIONS

cajkoman@live.com