Prijave
Prijaviti se mogu svi zainteresirani i zaljubljenici u video igre.

Prijave se zaprimaju na adresu e-pošte info@inkubator-pismo.eu ili putem web obrasca koji se nalazi u nastavku.

Prilikom prijave na edukaciju potrebno je dostaviti kopiju osobne iskaznice i svjedodžbe/diplome o završenom obrazovanju te OIB na e-mail: info@inkubator-pismo.eu

Tvoj životopis:

Prihvaćeni tipovi datoteka: pdf, doc, docx.