Ciljevi i aktivnosti
Projekt će imati za cilj osnivanje poduzetničkog inkubatora kroz uređenje i opremanje poduzetničke infrastrukture te stvaranje povoljne poduzetničke klime poticanjem razvoja start-upova, jačanjem postojećih poduzetnika i jačanjem poduzetničkih potpornih institucija. Projekt je usmjeren postojećim MSP-ima i lokalnom (nezaposlenom) stanovništvu koji će dobiti povoljnu, dostupnu i opremljenu poduzetničku infrastrukturu sa lepezom usluga za osnivanje i razvoj tvrtki/start-upova te lokalnoj samoupravi koja će imati koristi od manje nezaposlenosti i jačeg gospodarstva.


Aktivnosti projekta

  • Izrada projektno – tehničke dokumentacije
  • Adaptacija dviju građevina u poduzetnički inkubator PISMO (dvije lokacije u Novskoj) 1213,27 m2
  • Opremanje inkubatora (oprema za glazbeni studio; oprema za video snimanje; CNC stroj; mikroljev (peć za taljenje); 3D printer;
  • Software; VR oprema; računala, laptopi i projektor, uredski namještaj
  • Nadzor (stručni nadzor, voditelj projekta za infrastrukturne projekte, inženjer za provođenje FIDIC ugovora)
  • Promicanje horizontalnih politika EU
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom