Blender

Blender obuhvaća besplatni profesionalni alat otvorenog koda za 3D računalnu grafiku te se koristi za izradu animiranih filmova, vizualnih efekata, modela za 3D printere i interaktivnog sadržaja.

Po završetku edukacije Blender, polaznik savladava tehnike kao što su izrada i animiranje 3D modela za video igre, Blender 3D artist, Blender animator i Blender environment artist.

Više o edukacijama možete pogledati ovdje.


Mentor i predavač smjera/edukacije Blender - Zvonimir Mikšić